BO UTOMLANDS


NÄR DU FLYTTAR SOM PENSIONÄR

Om du flyttar utomlands är det inte säkert att du
får behålla hela din allmänna pension.
Det beror bland annat på vilket land du flyttar till.

Ålderspension

Din inkomstpension, tilläggspension och premiepension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till.
Om du har garantipension får du bara behålla den om du flyttar till ett land
inom EU/EES, Schweiz och i vissa fall Kanada.

Efterlevandepension


Din barnpension, omställningspension eller änkepension får du behålla
oavsett vilket land du flyttar till.
Om du har garantipension till omställningspension eller änkepension får du
bara behålla garantipensionen om du flyttar till ett land inom EU/EES, Schweiz och i vissa fall Kanada.
Efterlevandestöd till barn betalar vi bara ut till barn som bor i Sverige.

Men i vissa fall kan barnet få behålla efterlevandestödet eller en del av det om han eller hon flyttar till ett annat land inom EU/EES eller till Schweiz.

Det beror bland annat på vad barnet får från det land han eller hon flyttar till.

Bostadstillägg till pensionärer


Om du vistas i ett annat EU/EES land eller i Schweiz, men har kvar din bostad
i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få bostadstillägg till pensionärer om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Sedan anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan bostadstillägg till pensionärer betalas ut under högst sex månader.
Om du flyttar utomlands upphör din rätt till bostadstillägg från och med månaden
efter det att du flyttar.

Äldreförsörjningsstöd


Om du vistas i ett annat EU/EES land eller i Schweiz, men har kvar din bostad i
Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få äldreförsörjningsstöd om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Sedan anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan äldreförsörjningsstödet betalas ut under högst tre månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till äldreförsörjningsstöd från och med månaden efter det att du flyttar.

Kom ihåg att anmäla om du flyttar utomlands


Flyttar du utomlands anmäler du det första gången till Skatteverket.

Flyttar du mellan två utlandsadresser behöver du anmäla det till oss tillsammans med uppgifter om vilken bank och vilket kontonummer som vi ska skicka din pension.

Skicka dina nya adressuppgifter och ditt svenska personnummer i ett egenhändigt undertecknat brev till:

Pensionsmyndigheten
106 44 Stockholm SWEDEN

Att meddela ny utlandsadress är viktigt så att information om dina pensionspengar kan nå fram till dig.

Om du bor utomlands


För att du ska få din svenska pension när du bor utomlands måste du skicka in
ett så kallat levnadsintyg till Pensionsmyndigheten i Sverige.

Det ska du göra en gång om året.

Det går till så här:

Du får automatiskt en blankett från oss.

Fyll i blanketten.

Ta med dig ett giltigt pass och gå till någon av de myndigheter som finns uppräknade på blanketten. De måste intyga att dina uppgifter stämmer.

Skicka tillbaka blanketten till oss.

Om du bor i Finland, Norge, Danmark eller Tyskland behöver du inte skicka in något levnadsintyg. Vi får automatiskt uppgifter om dig från dessa länder.