BO UTOMLANDS


SPANIEN FÖRSTA VAL FÖR FLYTT

Sommaren närmar sig vilket välkomnas av de flesta svenskar. Men många tycker att det är för få varma och ljusa månader och drömmer om en bostad på varmare breddgrader. Resultaten från undersökningen som The Real Estate Agency, Fastighetsbyråns verksamhet i Spanien, genomfört visar att 65 procent av svenskarna ibland eller ofta drömmer om att flytta utomlands. Det är i åldersgruppen 20-35 år som flest, 77 procent, drömmer om att flytta utomlands.

  • 47 procent av svenskarna anger ”För att få ett varmare klimat” som främsta orsak till att vilja flytta utomlands.
  • 28 procent vill främst få ett miljöombyte.
  • 9 procent anger jobb som främsta orsak.
  • Äldre personer lockas i högre grad än yngre av varmare klimat. De yngre anger istället oftare jobb som viktigaste orsak.

- Intresset håller definitivt i sig och antalet svenskar som köper bostad i Spanien växer år för år. Vi märker tydligt att det är det varmare klimatet som lockar. De flesta som köper bostad i Spanien är ute efter en livsstil med mer sol och värme men också Medelhavets kultur, mat och natur. Många är också trötta på att det under stora delar av året är så mörkt i Sverige, säger Daniel Nilsson, Spanienchef på The Real Estate Agency.

23 procent av svenskarna har Spanien som förstaval om de skulle köpa bostad utomlands. Italien och USA kommer på en delad andraplats med 10 procent. Därefter kommer Thailand, Frankrike och Grekland med 8, 7 och 6 procent. Stockholmare och de som bor på små orter runt om i landet lockas i högre grad av Spanien. Göteborgare och Malmöbor lockas däremot mer av Frankrike än övriga grupper. Fler yngre personer, i åldersgruppen 20-35 år, väljer bort Spanien till förmån för USA.

- Fortfarande är det mest personer över 50 år som köper permanentbostad i Spanien. Men det blir vanligare och vanligare att t ex barnfamiljer köper fritidshus i Spanien istället för Sverige. Snittåldern bland våra kunder sjunker och ligger nu på 51 år. Bostadspriserna i Spanien har gått ner och kommunikationerna har blivit bättre vilket lockar många, fortsätter Daniel Nilsson.

RESULTAT FRÅN UNDERSÖKNINGEN:

Drömmer du om att flytta utomlands?
Ja, ibland – 56 %
Ja, ofta – 9 %
Nej, aldrig – 34 %

Om du skulle köpa bostad utomlands, vilken skulle vara dem främsta orsaken?
För att få ett varmare klimat – 47 %
För att få miljöombyte – 28 %
För jobbets skull – 9 %
För att kunna utöva mitt/mina intressen – 9 %
För att komma när familj/vänner – 4 %
Annat – 4 %

Om du skulle flytta utomlands, vilket land skulle vara ditt förstaval?
Spanien – 23 %
Italien – 10 %
USA – 10 %
Thailand – 8 %
Frankrike – 7 %
Grekland – 6 %