BO UTOMLANDS


132 000 PENSIONÄRER FÅR DET LÄTTARE SKAFFA LEVNADSINTYG

Färre personer med svensk pension utomlands slipper skicka in det årliga levnadsintyget på papper. Det innebär också åtta försäkringbolag inte behöver skicka motsvarande levnadsintyg till utlandsboende försäkringstagare. Totalt bor 132 036 pensionärer utomlands som får pension från Sverige. I år skickar Pensionsmyndigheten ut levnadsintyg per post till drygt 56 000 personer.

 – Numera har vi etablerat elektroniskt utbyte även med USA och som sker en gång i månaden. Liksom tidigare byter vi elektroniskt information med Finland, Tyskland, Norge och Danmark. I år skickar vi en så kallad maskinell fråga för 84 315 svenska utlandspensionärer, förra året skickade vi 77 771 förfrågningar, säger Per-Ola Hallberg, gruppchef serviceärenden.

– Vi arbetar med att koppla fler länder till det elektroniska utbytet, bland annat pågår planering för utbyte med England. Då slipper pensionären gå till exempelvis ambassaden för att få levnadsintyget stämplat och intygat.

– Det elektroniska utbytet ger snabbare aviseringar av dödsfall för utlandsboende pensionärer jämfört med att skicka ett levnadsintyg på papper en gång per år. Dessutom kan försäkringsbolag ta del av tjänsten så att personen inte behöver intyga levnadsintyg från fler utbetalare. Bolagen behöver alltså inte skicka sitt intyg utan prenumererar på uppgifterna ifrån oss. Där arbetar vi också för att få fler bolag att ansluta sig till tjänsten. I dag prenumererar åtta försäkringsbolag på tjänsten.

– Ökningen av antalet utlandspensionärer utgörs främst av personer som redan bor utomlands och nu går i pension. Det rör sig både om personer födda i Sverige och personer som har jobbat i Sverige, säger Per Henriksson, verksamhetsutvecklare.

 

Så funkar levnadsintyget

På hösten får den som bor utomlands och får pension från Sverige ett levnadsintyg och informationsbrev skickat till sig. Intyget ska godkännas av en myndighet och sen skickas tillbaka oss.

Levnadsintyget är ett sätt för den som är bosatt utanför Sverige att intyga att man fortfarande lever. Det här gäller den som har ålderspension eller efterlevandepension från Pensionsmyndigheten samt sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan.

Den som får intyget kan välja mellan att söka upp svensk ambassad, svenskt konsulat, svenska kyrkan, utländsk socialförsäkringsinstitution, notarius publicus, utländsk polismyndighet eller utländsk registerförande befolkningsmyndighet.

Om Pensionsmyndigheten inte inom 105 dagar, efter det att det första årliga levnadsintyget skickades ut, får in ett korrekt ifyllt levnadsintyg stoppas utbetalningen.

Om en person vid en maskinell fråga inte kan identifieras i registren i det andra landet så skickar Pensionsmyndigheten ett levnadsintyg på papper. Även inom Sverige har vi en möjlighet att efter bedömning skicka ett levnadsintyg vid osäkerhet om rätt adress.