BO UTOMLANDS


2500 SVENSKAR UTVANDRADE TILL BRASILIEN

 

Under perioden 1909-1911 utvandrade runt 2500 svenskar till Brasilien. Tillvaron för emigranterna kom att bli förödande, propagandan från emigrantvärvarna hade varit just…propaganda. Anna Wessman, konstnär och filmare, sökte upp ättlingarna i Sydamerika och Norrland för att i ljud och bild fånga in deras minnen, språk och kultur. Nu kommer hon till stadsarkivet för att skildra deras historia.

 

 

 

När: 25 september – tisdag kl. 18.30.

 

Var: Malmö Stadsarkiv ,Isbergs gata 13.