BRA BOK


EN BOK OM KRITPIPOR

Alla arkeologers och pipintresserades stora dröm är uppfylld: En heltäckande publikation över Den svenska kritpipan – pipor, tillverkare och fynd har nu utgivits. Detta kompletta verk om kritpipans historia är rikt illustrerat och baseras på författarens 30-åriga arbete och erfarenhet. 

 

Förutom de 110 sidorna ingår även en cd med kritpipsrapporter från Sverige och Åland. Trots omfånget riktar sig denna skrift både till en historieintresserad allmänhet samt arkeologer och historiker.

 

Författaren Arne Åkerhagen fick upp intresset för kritpipor 1979 genom sin fritidssyssla sportdykning. Ett stort antal pipor funna i vattnet utanför Drottningholm ledde till ett livslångt engagemang. Arne Åkerhagen både forskar om och tillverkar kritpipor.

 

”Det dröjde inte länge förrän jag insåg att kritpipan på många sätt kan ses som en symbol för sin tid. Ur detta lilla föremål kan man avläsa (…) den ekonomiska och politiska utvecklingen i Europa”.

 

Detta är en mycket viktig och efterlängtad prestation för att underlätta snabba preliminär-bestämningar av fyndplatsers ålder. Med hjälp av detta verktyg kan man snabbt tidsbestämma genom kritpipsfynden där andra dateringsformer är både kostsamma och tidskrävande.

 

Utgivningen har fått stöd från Gunvor och Josef Anérs stiftelse samt Swedish Match  Tobaks- och Tändstickshistoriska stiftelse.

 

Den svenska kritpipan – pipor, tillverkare och fynd kostar 200 kr. För beställning kontakta Jeanette Danielson, 08-658 03 93 eller besök www.tobaksochtandsticksmuseum.se.