BRA BOK


HEDIN OCH HITLER HADE MYCKET GEMENSAMT

Adolf Hitler var långt ifrån den ende europeiske pojke som slukade och uppslukades av den världsberömde upptäckaren Sven Hedins böcker. När Hitler kom till makten sände han ett gratulationstelegram till sin gamle idol som då befann sig på expedition i Kina. Propagandaminister Josef Goebbels skrev i sin dagbok: ”Sven Hedin är en tapper kämpe för vår sak. Efter hans död måste vi resa ett minnesmärke över honom i Tyskland.”

Beundran var ömsesidig. Hedin försvarade nästan allt Hitler gjorde utom judeförföljelserna. Hitler och Hedins möten formade sig till orgier i smicker medan den svenska offentligheten alltmer tog avstånd från Hedin och hans opassande sympatier för diktatorn. Vilhelm Moberg krävde till exempel hans utträde ur Svenska akademien. Hedins beundran avtog dock inte. I en dödsruna i Dagens Nyheter kallade han Hitler för en av de största män världshistorien ägt.

Det inte många visste var att Hedin i hemlighet var den svenska regeringens främste informatör om hur man tänkte i Berlin. Han skrev utförliga redogörelser som gick med kurirposten till UD i Stockholm och lästes med febrilt intresse.

Axel Odelberg, författare till Äventyr på riktigt, den hyllade biografin om Sven Hedin, berättar den fascinerande historien om den uppburne svenske äventyraren och den tyske diktatorn.

Vi som beundrade varandra så mycket kastar nytt ljus över Hedins roll i kontakterna mellan Nazityskland och Sverige.