BRA BOK


SLÄPP KONTROLLEN - VINN FRIHETEN


Ny bok av Carina Bång
 
”I över 20 år höll jag tyst. Jag trodde att de skulle betrakta mig som en sämre människa. Tystnaden isolerade mig. Det här är något människor behöver våga prata om. Anhörigproblematiken borde lyftas upp mer. I tv, radio och tidningar. Det betyder mycket att få lätta sitt hjärta.”
– Gunvor, pensionär och drabbad anhörig.


I boken följer vi Gunvor och andra anhöriga till personer med beroende- och missbruksproblematik. Personerna som blir intervjuade kommer att beskriva sina processer från att påverkas av missbrukets kaos till ett större välbefinnande i livet. 
 
Boken bjuder på flera perspektiv med intervjuer med anhöriga som är sammanboende, förälder, syskon och vuxna barn till personer med beroendeproblematik. Den ger kunskap om den anhöriges situation och om den anhöriges frigörelseprocess från missbrukets berg- och dalbana samt reflektionsövningar för läsaren.
 
Boken är i första hand skriven för anhöriga, men kan även vara lärorik för yrkesverksamma som arbetar med missbruk och möter anhöriga i arbetet.
Författaren Carina Bång, Beteendevetare & ACC-coach, har lång erfarenhet av att motivera personer med missbruksproblematik till förändring. Boken har hon skrivit som stöd till anhöriga och som ett led i att uppmärksamma anhörigas situation.