BRA BOK


TEKNIK, IT OCH ÅLDRANDE

teknik aldrande
 
Teknik, IT och åldrande skriven av Britt Östlund.
Att äldre är en viktig målgrupp för ny teknik blir allt mer uppenbart. Men vilka teknikbehov äldre egentligen har i hemmet, på äldreboendet eller på sjukhus, är inte lika självklart.


De värderingar kring åldrande som tekniken ger uttryck för är ibland svåra att upptäcka. Varför är det så komplicerat att hitta rätt tekniklösningar och att få dem att fungera inom äldreomsorgen?
 
Teknik, IT och åldrande utgår speciellt ifrån äldres teknikbehov men lyfter också frågor kring teknikutveckling i allmänhet. Behöver vi utvecklingen och hur kan vi påverka den? Boken vänder sig både till dig som möter äldre omsorgstagare och till dig som planerar för eller utformar teknik för äldre.
 
Boken ges ut av Liber förlag.