BRA BOK


JORD VATTEN LUFT ELD

jord
 
Jord vatten luft eld, så heter en ny bok om allt från atomer till universum, skriven av Gösta Gahm och Lars Kristoferson.
Man kan se världen ur många olika perspektiv. I denna bok följer vi flera spår. Vi tar avstamp i antikens idé om att världsaltet är uppbyggt av fyra element: jord, vatten, luft och eld, tillsammans med ett femte sammanbindande ämne Quinta Essentia, som levt kvar i begrepp som eter och kvintessens.


Vi berättar om hur världsbilden och människans syn på sin omvärld utvecklats från antiken till idag. Men bokens fokus är hur allt hänger samman. Vi går från naturens minsta beståndsdelar och hur människan tar hand om sin miljö, till planeten Jorden och Universum som helhet.
 
Så skriver författarna Gösta Gahm och Lars Kristoferson i Jord, vatten, luft, eld, en pedagogisk och medryckande berättelse om vår värld, från atomerna som utgör våra kroppar till galaxerna som omger oss. Boken är vackert illustrerad med konstverk av Ingela Strandberg och Sigvard Broman.

Gösta Gahm är professor emeritus vid Stockholms universitet och hans forskning rör stjärnbildning i Vintergatan. Han arbetar kontinuerligt med att föra ut vetenskap till en bredare publik, och är en av upphovsmännen till världens största modell av solsystemet, Sweden Solar System.
 
Lars Kristoferson är doktor i astronomi och har forskat i rymdplasmafysik. Han arbetar nu med global energi och miljö, som forskare vid bland annat Stockholm Environment Institute och därefter chef för Världsnaturfonden WWF. 
 
Boken ges ut av Carlsson bokförlag.