BRA BOK


DAGBOK MED KYRKOALMANACKA

Dagboken har funnits i över 40 år i kyrkans tjänst! Bra med andlig spis.

 

Dagboken med kyrkoalmanacka 2013-2014 innehåller värdefull information och intressant läsning för alla som vill leva med i vårt kyrkoår. Nu finns årets utgåva med ett nytt spännande tema -  Andlig spis och biblisk kost hos Verbum Förlag. 

 

Dagboken med kyrkoalmanacka 2013-2014 innehåller värdefull information och intressant läsning för alla kyrkligt intresserade. Årets Dagbok innehåller intressanta artiklar på årets tema av bland annat Åke Bonnier, Annika Spalde, Tina Haettner Blomquist och Jesper Svartvik. 

 

Precis som tidigare år bjuder även Dagboken på:

 

-Kyrkliga symboler och förklaringar för varje kyrkhelg

-Liturgiska rekommendationer

-Planeringskalender för kyrkoåret 2013 -2014

-Livsgnistor, inspirerande reflektioner kring varje kyrkdag av Maria Küchen, Jan-Olof Johansson och och Mika Wallander.

 

De årligen återkommande artiklarna:

 

-Hänt i Svenska kyrkan 2012-2013

-Hänt i Equmeniakyrkan 2012-2013

-Vår havande jord,  dagbokens klimatserie

-Dagboksspalt med plats för veckoanteckningar

-Kyrkliga sön- och helgdagar år 2014