HÄLSA


NY METOD SÄNKA DITT BLODTRYCK

Vi har tidigare berättat om nya möjligheter att bearbeta högt blodtryck.
Här får du veta mera!
- Högt blodtryck är den största enskilda orsaken till sjukdom och för tidig död, enligt professor Thomas Kahan. 
På Danderyds sjukhus har man sedan en tid lyckats få ner blodtrycket genom ett enkelt ingrepp. Tekniken är relativt ny och under utveckling. Hittills har 12 operationer utförts på Danderyds sjukhus. Ytterligare 3-4 operationer är planerade före sommaren.

 

Ingreppet påminner till en del om en vanlig kärlröntgen, där man för in en mycket tunn kateter i ett blodkärl i ljumsken. Renal denervering, som ingreppet heter, går ut på att man ”bränner av” nervtrådarna som går från hjärnan till njuren och påverkar blodtrycket. Själva operationen tar 30-45 minuter och den vakna patienten smärtlindras under ingreppet. Patienten kan gå hem samma dag men de flesta brukar stanna över natten.
 
-  Om man uteslutit andra kända orsaker till förhöjt blodtryck och patienten trots behandling med tre olika läkemedel fortfarande har högt blodtryck betecknas det som terapiresistent hypertoni, berättar överläkare Thomas Kahan, Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus. Dessa utgör 10-20 procent av alla patienter med hypertoni och det är till några få av dem som vi nu erbjuder renal denervering som ett alternativ.
 
Enligt Thomas Kahan är ingreppet säkert och relativt lätt att genomföra samt ger en betydande blodtrycksänkning. Det visar resultat från kliniska studier.
 
-  Det finns dock viktiga begränsningar med det här ingreppet, säger Thomas Kahan. Studierna är än så länge få och små och gäller enbart för patienter med resistent hypertoni. Dessutom publicerades de första resultaten först 2009 och därför kan vi inte göra några slutsatser om resultatet på lång sikt.
 
Korta fakta:
 
-  Totalt i världen har flera tusen operationer genomförts med goda resultat.
 
-  De första resultaten publicerades 2009 och metoden började användas på Danderyds sjukhus 2011.
 
-  I Sverige har ca 70 operationer genomförts varav 12 hittills på Danderyds sjukhus. Renal denervering finns idag tillgängligt på specialiserade centra i Malmö, Göteborg, Örebro, Stockholm och Umeå.
 
-  I Sverige har endast patienter med svårbehandlad hypertoni erbjudits operation, men även andra patienter med primär hypertoni kan få goda resultat av en operation.
 
-  Uppskattningsvis har 2 miljoner svenskar för högt blodtryck, ungefär var femte individ, många utan att veta om det då hypertoni oftast inte har några symtom.
 
-  500 000 svenskar behandlas med läkemedel för högt blodtryck.
 
-  Ett blodtryck 140/90 eller högre räknas som hypertoni (för högt blodtryck).
 
-  Den främsta orsaken till hypertoni är ärftlighet.
 
-  Förutom medicinering kan motion, kost och andra levnadsvanor påverka trycket. Stress och rökning är starka riskfaktorer.
 
-  Högt blodtryck ökar markant risken för stroke och hjärtsjukdom.
 
-  Ett förhöjt blodtryck kan vara orsaken till hälften av alla strokefall i Sverige enligt professor Thomas Kahan.