HÄLSA


FÖREBYGG BENSKÖRHET

benskrhet
 
Så skyddar du dig mot benskörhet.
På ålderns höst drabbas många, främst kvinnor, av kotkompressioner, med kutad rygg och minskad längd som följd. Men det är ingen självklarhet utan resultatet av en sjukdom som går att förebygga. Den 20 oktober uppmärksammas Världsosteoporosdagen, World Osteoporosis Day.


 
Vad är benskörhet?
Hos en ung och frisk person finns en balans mellan nedbrytning och återbildning av ben. Osteoporos, eller benskörhet, leder till att balansen rubbas och mer ben bryts ner än vad som byggs upp. Skelettet blir på så vis skört, vilket ökar risken för frakturer och kotsammanpressningar markant.
 
Vilka drabbas?
Frakturer på grund av benskörhet ökar dramatiskt i västvärlden. Norge och Sverige hör till de länder med flest benskörhetsrelaterade frakturer i världen. Var tredje kvinna och var femte man över 50 år kommer ådra sig en benskörhetsrelaterad fraktur. Risken ökar med stigande ålder. Vid mätning av bentätheten i höften konstateras att var tredje kvinna i åldrarna 70–79 år har osteoporos.
 
Benskörhet ”den dolda folksjukdomen” eller ”den tysta epidemin”
Kunskapen inom hälso- och sjukvården är i många fall bristfällig. Benskörhet saknar symtom fram till dess att man drabbas av en fraktur eller en spricka i skelettet. Det stora problemet är dock att sjukvården inte ens efter en fraktur har rutiner för att utreda och börja behandla patienten för benskörhet. Diagnosen osteoporos finns sällan med vare sig vid in- eller utskrivning av höftfrakturpatienter. Sverige har rent av lägst andel behandlade benskörhetspatienter i Europa. Mot den bakgrunden är benskörhet att definiera som en dold folksjukdom.
 
Vilka är riskfaktorerna för benskörhet?
Det finns många riskfaktorer för benskörhet. De som går att påverka är till exempel fysisk aktivitet, tobaksrökning och kosthållning. Riskfaktorer som inte går att påverka är kön, ärftliga anlag, hög ålder och fallbenägenhet.
 
Hur kan jag förebygga benskörhet?
Det finns många saker man kan göra genom hela livet för att uppehålla ett starkt skellett, oavsett ålder:
  • Sluta röka, eller aldrig börja.
  • Dricka måttligt med alkohol.
  • Vistas utomhus så mycket som möjligt, till exempel promenera, gärna med stavar.
  • Ägna sig åt viktbelastande motion, till exempel dans. Då producerar kroppen mer benmassa. Till exempel cykling och simning har inte samma effekt.
  • Behåll en normal kroppsvikt. Låg vikt och hårdbantning urholkar skelettet.
  • Ät kalciumrik mat, till exempel mejeriprodukter, broccoli och spenat, och gärna fet fisk, till exempel lax.
  • Kontrollera din längd regelbundet.
  • Om man har haft benbrott hjälper det ofta inte med bara tillskott av kalcium, utan då kan läkemedel behövas.