HÄLSA


ÅLDRANDE OCH HÄLSA

halsohogskolan
 
Ett samarbete mellan 23 svenska lärosäten och forskningsaktörer ska ge mer kunskap om åldrande och hälsa. Vetenskapsrådet satsar 15 miljoner kronor på projektet, där Hälsohögskolan i Jönköping deltar.
För att vi i framtiden ska kunna ha ett samhälle som kan hantera en allt äldre befolkning på ett bra sätt, krävs mer kunskap om åldrande och hälsa. Men det är ett komplicerat ämne som kräver bredd och tvärvetenskaplig forskning.


Den nya forskarskolan ger möjlighet till samarbete mellan forskare inom olika områden, inte bara medicin och hälsovetenskap utan också beteende- och samhällsvetenskap, juridik, teknik med mera.
 
Forskarna kommer särskilt att fokusera på samsjuklighet, det vill säga att ha flera sjukdomar samtidigt, funktionsnedsättningar och sköra äldre. Forskningen ska ha ett brett perspektiv på ämnet åldrande och hälsa, och inkludera aspekten aktivt deltagande i arbetsliv och samhälle.
 
Totalt ingår 23 partners i forskarskolan, där Lunds universitet kommer ha en samordnande funktion. Susanne Iwarsson från Lunds universitet har blivit utsedd till forskarskolans koordinator. Hon har tidigare varit ledare för Forte-centrumet CASE och det strategiska forskningsområdet MultiPark vid Lunds universitet.
 
Arbetet med att etablera den nya forskarskolan kommer också att få betydelse för samordningen av äldreforskningen inom Hälsohögskolan i Jönköping.
Det här är mycket roligt och kommer bli ett fint komplement till det projekt om forskning om vård av äldre som Hälsohögskolan fått medel av från Vetenskapsrådet, säger Hälsohögskolans vd Ewa Wigaeus Tornqvist.