MATLÅDAN


SE UPP MED SMITTADE BÄR

Livsmedelsverket ger två olika råd om frysta bär. Det ena rådet gäller frysta jordgubbar från Marocko och Egypten. Det ena rådet gäller frysta importerade hallon.

 

Frysta jordgubbar från Marocko och Egypten.Det pågår ett utbrott av hepatit A i Sverige och de andra nordiska länderna. Troligen kommer smittan från frysta jordgubbar från Marocko och Egypten. Livsmedelsverket ger därför ett tillfälligt råd att koka dessa bär, så länge utbrottet pågår.

 

Rådet gäller även företag och storkök som använder bären som en ingrediens i livsmedel som inte ska värmebehandlas, till exempel smoothies, desserter och bakverk.

 

Frysta, importerade hallonDet är inte ovanligt att importerade frysta hallon är förorenade med norovirus. Norovirus orsakar vinterkräksjukan. Livsmedelsverket ger därför rådet att koka frysta importerade hallon i en minut innan de äts. Då dör viruset. Det är särskilt viktigt för äldre och personer med nedsatt immunförsvar eftersom de riskerar att bli allvarligt sjuka av en norovirusinfektion. Färska importerade hallon och svenska hallon har däremot inte kopplats till några utbrott av norovirus.

 

Kokningsrådet gäller även företag och storkök som använder frysta utländska hallon som en ingrediens i livsmedel som inte ska värmebehandlas, till exempel smoothies, desserter och bakverk.

 

Råden om hallon förväntas vara kvar en längre tid, eftersom det är svårt att komma tillrätta med problemet att hallonen förorenas med norovirus.