RESOR


DENGUEFEBER - RISK ATT FÅ PÅ UTLANDSRESAN

denguefeber
 
Denguefebern är en sjukdom som har influensaliknande symptom och sprids via myggor som finns i tropikerna.
Det finns risk att bli smittad när du reser till varmare klimat där myggor sprider viruset. Förra året smittades över hälften av svenskarna som blev sjuka i Thailand. Beror dels på att Thailand är välbesökt av svenskar, men även att det förekommer där.


Så vet du om du har drabbats
Denguefeber bryter ut 4-10 dagar efter smittotillfället. Symptomen är huvudvärk och hög feber, led- och muskelsmärtor, illamående, även hudutslag.
 
Febern kan vara väldigt hög och håller vanligtvis i sig ett par dagar innan kroppstemperaturen plötsligt sjunker och svettningar slår ut.
Symptomen kan yttra sig upp till 14 dagar efter det att du blivit myggbiten.
 
Hemorragisk dengue är ett allvarligare sjukdomstillstånd som enbart drabbar ett fåtal. Vid hemorragisk dengue ses blödningar i många inre organ liksom från mag- och tarmkanalen, blod i uppkastningen eller avföringen, vilket kan leda till att man dör i blödningschock.
 
Så behandlas denguefeber
Någon specifik medicin mot sjukdomen finns inte. Istället inriktar man sig på de symptom som patienten uppvisar. En viktig del av behandlingen är dock att se till att den drabbade fortsätter äta och dricka normalt. I svårare fall kan man behöva bli inlagd på sjukhus för observation.
 
Det finns ännu inget godkänt vaccin, eller medicin mot denguefeber. För den som drabbats av den allvarliga formen av sjukdomen är det nödvändigt med medicinsk vård. Patienten ges bland annat vätskeersättning.
 
Hur man undviker att få denguefeber
Något vaccin mot denguefeber finns ännu inte, det bästa sättet att slippa smittas av denguefeber är därför att undvika att bli myggbiten:
  • Använd myggmedel.
  • Klä dig i långärmat och långbyxor när du vet att du rör dig i dangue-drabbade områden.
  • Se till att ha myggnät eller myggfönster där du bor.
  • Fläkt och luftkonditionering kan leda till att myggorna håller sig borta.
  • Undvik platser kring stillastående vatten (t.ex. dammar).
  • Tänk på att Aedes-myggorna (som bär på smittan) är aktiva både på dagen och natten!