SENASTE NYHETERNA


EFTERLEVNADSPENSION UTAN ANSÖKAN DEN 1 NOVEMBER

 

Från den 1 november får anhöriga i de flesta fall sin efterlevandepension utan ansökan. Bara i vissa fall behöver anhöriga ansöka om barnpension, omställningspension eller änkepension. Detta är en del av den förenklade handläggningen av förmåner som då träder i kraft.

 

Riksdagen har ändrat lagen så Pensionsmyndigheten från den 1 november utan ansökan kan besluta om efterlevandepension när det finns tillräckliga uppgifter. Anhöriga behöver i de flesta fall inte söka barnpension, omställningspension respektive änkepension.

Den största förenklingen från den 1 november gäller för pensionärer med bostadstillägg, som nu kan få det beslutat tillsvidare och slipper söka om: www.pensionsmyndigheten.se/NyaReglerBostadstillagg.html

– Inom en vecka efter att en person bosatt i Sverige avlidit så får vi reda på detta från Skatteverket. Vi utreder då om det finns någon efterlevande – barn, maka, make eller likställd med maka, make – som har rätt till efterlevandepension, säger Eva Chaibi, specialist på efterlevandepension.

– Om vi saknar någon uppgift så får den efterlevande ett brev från Pensionsmyndigheten där vi ber om den uppgiften. Så fort vi har tillräckliga uppgifter kan vi besluta om efterlevandepension.

– Om vi inte kan bedöma om det finns någon efterlevande så får dödsboet en broschyr om efterlevandepension och uppmanar den som anser sig vara efterlevande att ta kontakt med oss, säger Eva Chaibi.

 

I dessa fall krävs ansökan om efterlevandepension:

Den efterlevande inte är bosatt i Sverige (utom i de fall den efterlevande är en kvinna som fyllt 65 år och har svensk ålderspension)

De efterlevande är bosatta i Sverige men den avlidne bodde inte i Sverige vid dödsfallet

Efterlevandepension efter försvunnen person som kan antas vara död

Här finns mer information om efterlevandepension: http://www.pensionsmyndigheten.se/Efterlevandepension.html

Efterlevandepension i siffror

Antal som utbetalas okt 2012 Genomsnittligt årsbelopp 

Omställningspension och garantipension 7 400 89 400 

Änkepension och garantipension 310 200 43 100 

Barnpension och efterlevandestöd 26 100 31 400 

Antal som beviljades under 2011 

Efterlevandepension till vuxna yngre än 65 år(omställningspension + änkepension) Ca 6 900 

Änkepension till efterlevande 65 år eller äldre Ca 15 000 

Barnpension och efterlevandestöd Ca 3 900