TEKNIK OCH IT HJÄLPMEDEL


DE FLESTA SVENSKAR RISKERAR FÖRLORA SINA FOTON

70% av svenskarna äger en smartphone och majoriteten använder den för fotografering men mer än hälften missar att spara sina bilder i så kallade molntjänster
YouGov har på uppdrag av Google genomfört en studie om smartphone-användandet i Sverige. Studien visar att 70% av svenskarna äger en smartphone och att 82% av dessa använder sin smartphone just för att ta bilder och videofilmer.


Studien visar även att smartphones är det digitala verktyg som vi oftast förlorar eller råkar skada (39%). Trots detta faktum hade mer än hälften (55%) av de som fått sina foton och filmer förstörda eller stulna inte sparat dem i molnet - det vill säga i internetbaserade tjänster, såsom exempelvis Picasa och Google+, där man både enkelt och automatiskt kan spara sina bilder och filmer online.


Studien visade också att det är just bilder och videofilmer, tillsammans med kontakter och adresser, som svenskarna tycker är allra jobbigast att förlora. De tillfrågade som förlorat sin mobil fick i studien beskriva hur de upplevt detta:
“Det svåraste var att förlora bilder och videoklipp eftersom de är detaljerade beskrivningar som fungerar som hjälpmedel för att minnas viktiga händelser i mitt liv."

"Det är verkligen synd med alla minnen som försvunnit, när det handlar om bilderna. Kontakterna kan jag alltid hitta på ett eller annat sätt."
Över hälften av de tillfrågade (51%) uppger även att de inte är oroliga för säkerheten i molnet.
 
1,005 stycken svenskar över 18 år svarade på enkäten mellan 27 november 2012 - 3 december 2012.