TEKNIK OCH IT HJÄLPMEDEL


VARNING FÖR USB-LADDARE

USB-laddare kan ge elchock

Elsäkerhetsverket har beslutat att importören SweDeltaco AB ska återkalla en speciell sorts USB-laddare från konsument. USB-laddarens hölje kan lätt gå sönder vilket kan innebära att man riskerar att få en elchock.

 

USB-laddaren har ett hölje som inte klarar tryckprov. När höljet gått sönder så kan man komma åt spänningsförande delar och få en elchock.
 
 
 
Felaktigt utförd stickpropp
USB-laddaren av fabrikatet Media Tech som bland annat sålts på Media Markt har också felaktigt utförd stickpropp där stiften kan rotera. Interna ledningar är heller inte tillförlitligt förankrade.
 
Importören SweDeltaco AB ska återkalla alla sålda produkter och är ålagd att varningsinformera.
 
Typbeteckningen på den återkallade produkten är: MPOWER / MT6210.
Du hittar mer information om detta och andra försäljningsförbud på Elsäkerhetsverkets webbplats under Försäljningsförbud.