TEKNIK OCH IT HJÄLPMEDEL


PERSONLARM MED ARMBAND

Nyhet! Personlarm med larmarmband!
 
Nu släpper Malux ett larmarmband till personlarmen av typerna Easy och Protector.
Larmknappen kopplas enkelt till personlarmet via trådlås konfigurering med en mjukvara.


Larmarmbandet har en tydlig stor knapp för att skicka alarm via personlarmet till en larmcentral. Våra personlarm TWIG Easy och TWIG Protector rekommenderas av Sveriges larmcentraler som t.ex. SOS Alarm, Securitas och G4S.
 
Tillsammans med samarbetspartners runtom i Sverige och Norden levererar vi kompletta personlarmspaket med både hårdvara och mjukvara. Våra färdigkonfigurerade personlarm med larmknapp kan kopplas till valfri larmcentral. 
 
Bland våra kunder som köper personlarm från Malux finns företag, privata vårdinrättningar, Sveriges kommuner och landsting mfl.