TEKNIK OCH IT HJÄLPMEDEL


ÄNNU EN USB-LADDARE ÅTERKALLAS

 flextronics
 
Mer problem med USB-laddare, nu har en farlig USB-laddare importerats av Quality Equipment Sweden AB och sålts hos bland annat Ica Kvantum Välsviken i Karlstad. Produkten har ett antal allvarliga brister och är inte CE-märkt. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter från konsument.

 

En av de allvarliga bristerna i USB-laddaren är att det interna isolationsavståndet mellan den nätanslutna delen (230 volt) och den sekundära delen som är ansluten till USB-kontakten är för korta. Produkten är heller inte CE-märkt.
 
Risk för elchock
Överslag kan lätt ske på grund av det korta isolationsavståndet. En annan brist är att de interna anslutningarna från stickproppsstiften inte sitter fast ordentligt. Stickproppsstiften kan också roteras. Det gör att anslutningarna kan lossna och spänningssätta den sekundära sidan (USB-kontakten och det som sitter anslutet i den) med 230 volt.
Bristerna i produkten gör att fara för elchock och brand kan uppstå.
 
Äger du denna produkt?
Konsumenter som innehar USB-laddaren som är av märke Flextronics, modellen heter A1265, bör lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den.
 
Quality Equipment Sweden AB är ålagd att varningsinformera.
 
Det här bör man kolla
  • Titta efter CE-märkningen. Är produkten CE-märkt uppfyller den EU:s säkerhetskrav. Saknas CE-märkningen på USB-laddaren så får den inte säljas, skänkas eller ens ges bort.
     
  • Märkning ska finnas, med bland annat uppgifter om tillverkare, typbeteckning, spänning, och effekt.
     
  • Titta på bruksanvisningen, den ska vara på svenska.