TEKNIK OCH IT HJÄLPMEDEL


LIVSFARLIG LEDLAMPA ÅTERKALLAS

ledlampa
 
Elsäkerhetsverket beslutat att importören ska återkalla alla sålda LED-lampor med varumärket Unison från konsumenter.
När produkten spänningsprovades så skedde överslag vilket innebär en stor risk för strömgenomgång.


-  Lysdiodernas lödpunkter i LED-lampan går att beröra och är inte pålitligt isolerade från nätspänningen. Det innebär att det finns en betydande risk att den som vidrör LED-lampan kan få ström genom kroppen, säger Martin Gustafsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket.
 
Flera farliga brister
Vidare kan LED-lampans ljusriktning regleras genom att vrida lampans belysningsdel i förhållande till den delen som monteras i lamphållaren. Det kan vara tillåtet om delen av lampan kan vridas högst 360°. Den här LED-lampan saknar sådana begränsningar vilket leder till att interna ledare samt kopplingar utsätts för påfrestningar. Lampsockeln uppfyller inte heller dimensioneringskraven för socklar.
 
Lampan är inte korrekt märkt utan saknar ursprungsbeteckning samt märkfrekvens. Dessutom saknas uppgift om märkström vilket ska finnas på lampan eller dess förpackning. Fler brister som LED-lampan har går att läsa om på Elsäkerhetsverkets webbplats: www.elsakerhetsverket.se

Äger du den här produkten?
Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Importören är ålagd att återkalla alla sålda produkter och att varningsinformera. På importören Unions hemsida finns information hur man ska göra för att lämna tillbaka produkten.