TRÄDGÅRD


TRÄDGÅRDSMÄSSAN NORDISKA TRÄDGÅRDAR I STOCKHOLM

tradgardsmassan
 
Bärbälte för barn, tips på hur du får fler fåglar till din trädgård och biologiskt nedbrytbara krukor av tidningspapper samt nordiskt mästerskap i trädgårdsanläggningar. Det är några av nyheterna som presenteras på Trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar den 11-14 april.


Årets mässa bjuder på flera nyheter som underlättar trädgårdsarbetet och gör det trevligare att vara och umgås i sin trädgård. Här är några exempel på nyheter.
 
Biologiskt nedbrytbara krukor
Hos Impecta Fröhandel kan du göra egna biologiskt nedbrytbara krukor av tidningspapper. Med hjälp av en krukmakare tillverkar du dina krukor utmärkta för frösådd. Vid utplantering sätter du både kruka och växt i jorden. Krukan löses upp på några dagar. Krukmakaren ger 4 cm vida och upp till 5 cm djupa krukor. Produkten är tillverkad av FSC-märkt ek.
 
Bärbälte för barn
En nyhet för de små odlarna är ett bärbälte för barn. Bärbältet är ett multiredskap för barn så att de också kan vara med och skörda bär, frön eller svamp. Bältet har många olika användningsområden och kan användas likväl i skogen som på stranden som "sakletarbälte". Det kan även användas som snickarbälte eller klädnypsbälte. Med bärbältet får du en bekvämare arbetsställning och båda dina händer är fira att arbeta.
 
Flexigarden
Ska du bygga växt- eller buskstöd, spaljéer eller minidrivhus kan du ta hjälp av det nya systemet Flexigarden. Systemet bygger på stolpar och kopplingar, som kan kombineras fritt och som är lätta att montera och att justera allteftersom växter och buskar växer och ändrar form. Alla material som används är återvinningsbara.
 
Premiär för skottkärran Loadbarrow
Dra ombord lasten eller kratta ihop gräshögen direkt i kärran. Med hjälp av skottkärran Loadbarrow besparas din rygg alla tunga lyft. Genom att skottkärran kan köras åt två håll behöver lasten inte lyftas mer än några centimeter från marken. I år premiärvisas den nya 85-literskärran.
 
Braständare
Verktyget Spänten hjälper dig göra stickor att tända brasan med. Låt verktyget stå framför eldstaden och gör späntstickor med ett enkelt handgrepp när du behöver dem. När du har lagom många och torra stickor kan du tända brasan på första försöket.
 
Trädgårdsfåglar
Är din trädgård fågelvänlig? Locka fåglar med enkla medel. I den nya boken Fåglarnas trädgård får du tips om hur du skapar en fågelträdgård. Författarna Eva Stenvång Lindqvist och Niklas Aronsson avslöjar hur du kan planera och förbättra din trädgård så att den tilltalar många olika fåglar – den behöver inte vara vildvuxen för att fåglarna ska trivas. Ett 60-tal trädgårdsfåglar presenteras i ord och bild. Du möter också kända trädgårdsprofiler som berättar om sitt förhållande till fåglar.
 
 
Nordiskt mästerskap
För första gången någonsin arrangeras ett nordiskt mästerskap i trädgårdsanläggning på Nordiska Trädgårdar. I ett prestigemöte mellan tre av Nordens bästa lag kommer tävlande från Sverige, Norge och Finland att göra upp om vilka som bäst kan förverkliga en trädgård på 15 timmar.
 
Två deltagare från varje land ska på en yta på 4 x 5 meter anlägga en trädgård efter trädgårdsdesigner Ylva Landerholms ritningar. Murar och trädäck ska byggas, dammar och vattenfall arrangeras, plattor och gatsten läggas och växter planteras. Förutom att förverkliga hennes visioner ska de tävlande även skapa förutsättningar för att miljön ska kunna leva, växa och frodas över tid.
 
– Trädgårdsanläggning handlar inte om estetik i första hand utan om att skapa förutsättningar för att miljön ska kunna leva. Växtbäddar och plantor som buskar och träd ska kunna växa utan att hämmas eller fördärvas, säger Göran Andersson på branschorganisationen Trädgårdsanläggarna i Sverige, STAF.
För att vinna krävs stora tekniska och biologiska kunskaper samt ett öga för estetik. Det handlar om att göra saker i rätt ordning och på ett hantverksmässigt sätt. Hur arbetet utförs rent arbetsmässigt, hur lyften görs och var verktygen placeras, har också stor betydelse. En slutlig bedömning av det estetiska uttrycket görs av Ylva Landerholm.
 
– Vi är glada över att STAF har valt att förlägga det första nordiska mästerskapet till Trädgårdsmässan. Det kommer vara full fart i tävlingsmontrarna. Under mässans gång kommer besökarna att få se hur trädgårdarna växer fram från högar med grus och annat material till färdiga trädgårdar, säger Göran Ekberg på Stockholmsmässan som är projektchef för Nordiska Trädgårdar.
 
Tävlingen pågår torsdag, fredag och lördag, 11-13 april med prisutdelning på söndag 14 april.